Het Multi Functioneel Centrum (MFC) Sint-Lievenspoort is een orthopedagogisch en therapeutisch centrum voor kinderen van 1 tot 14 jaar met communicatieve beperkingen ten gevolge van een spraak- of taalstoornis, een auditieve stoornis en/of een autismespectrumstoornis.

De vzw MFC Sint-Lievenspoort behoort tot de Tabor groep en is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.